PROFESNÍ IDENTITA

Naší obchodní činností chceme pro vás vytvořit takové postavení, ze kterého budete čerpat i v budoucnu. Nejde jenom o klienty, které pres nás získáte a ze kterými budete spolupracovat možná i celé roky.
Jedním z výsledků naší práce je i plně rozvinutá digitální identita, zaměřena přímo na vaše podnikání a činnost. Toto dílo jsme vám schopni předat tak, že si ji můžete kdykoli začít rozvíjet samostatně. Specifika vaší činnosti a historie jsou to hlavní, čím se odlišujete a na ně se zaměříme. Archivujeme o vás podstatné informace v průběhu let a vytváříme vaši skutečnou identitu.

Investice do své identity je dlouhodobou investicí. Každý podnikatel má na to, aby ze svých příjmů investoval do profesní vizitky a kontaktu s klienty alespoň 300 korun měsíčně a budovat si tak kapitál pro horší časy.
Identita může být stručná a nenároční, ale musí být jasná.
Jednoduše.

Vaše jméno + vaše služby + region = podíl na trhu

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství.

John D. Rockefeller

Nejdůležitější je předvídat, kam budou směřovat klienti a být o krok před nimi.

Philip Kotler

Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.

Tomáš Baťa

Bohatství plyne z energie a nápadů.

William Feather

Lidé, kteří přemýšlejí v malém nedostanou velké šance. Pokud chcete zbohatnout, začněte nejdřív uvažovat ve velkém.

Robert T. Kiyosaki

Všechno, co se dá koupit za peníze, je levné.

Erich Maria Remarque

Všechno bohatství má svůj původ v mysli. Bohatství je v nápadech, ne v penězích.

Robert Collier

Dobrá pověst je cennější než peníze.

Publilius Syrus

Obchod, který nedělá nic jiného než peníze, je ubohý obchod.

Henry Ford

Láska je jako obchod.

Bibi Andersson

Náš zákazník – náš pán.

Tomáš Baťa

Nutnost neudělala nikdy dobrý obchod.

Benjamin Franklin

Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.

Antoine de Saint-Exupéry

Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.

Saint Antoine De Exupéry

Velké myšlenky přitahují velké výsledky. Průměrné myšlenky přitahují průměrné výsledky.

Jack Canfield

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí.

W. B. Yeats

Není pravda, že máme málo času. Všichni ho máme stejně. Jen někteří hodně času promarní. Stěžujeme si, jak máme málo času, ale přitom žijeme a jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho.

Seneca

Neúspěch je jenom příležitost začít znovu inteligentněji.

Henry Ford

Žijte ten báječný život, který v sobě máte! Hleďte, ať o nic nepříjdete. Neustále vyhledávejte nové vzruchy. Ničeho se nebojte.

Oscar Wilde

Člověk je živočich, který obchoduje.

Adam Smith