GARANCIA A ŠTATISTIKY

Zaväzujeme sa ku konkrétnym výsledkom a 100% plneniu našich obchodných záväzkov. S nami vždy presne viete, za čo platíte.

Zobrazenie kampaní v roku 2016

Zobrazenie kampaní za minulý mesiac

Čísla hovoria jasne. Sľubujeme len to, čo môžeme splniť, a vždy plníme to, čo sľúbime.

Každá nová spolupráca má jasne stanovené ciele a výsledky, ktorých sa pre Vás zaväzujeme dosiahnuť. S nami vždy presne viete, akú prácu pro Vás momentálne odvádzame a čo je naším spoločným cieľom. Naše služby i reklamné kampane majú pevne stanovené štandardy kvality a úspešnosti, z ktorých nikdy nezľavíme.
Vysoká kvalita našich webových služieb hovorí sama za seba.

Garancia výkonu kampane (oslovenie reálnych záujemcov)

Poskytujeme garanciu zobrazení ponuky Vašich služieb či tovarov niekoľkým tisícom reálnych záujemcov z Vášho blízkeho okolia. Vaša ponuka sa vďaka profesionálnej optimalizácii a správe reklamnej kampane zobrazí len tým užívateľom, ktorí hľadajú práve také služby a tovar, aké ponúkate.

Garancia získania klienta

Vďaka službe Zasielanie klientov, ktorá sa viaže k našim odborovým portálom, Vám môžeme poskytnúť garanciu získania nového klienta. Ak za dobu využívania našich propagačných služieb nezískate aspoň minimálny počet klientov, vrátime Vám späť zaplatenú čiastku.
Minimálny počet klientov je určovaný v závislosti na zvolenej garančnej službe.