PŘÍPADOVÁ STUDIE – PROPAGACE VAŠÍ FIRMY

Propagace subjektu v rámci internetu s využitím portfolia služeb společnosti Google
BEE SITE:ES a.s.

Mezi naše hlavní aktivity patří monitoring počtu vyhledávání jednotlivých komerčních činností s ohledem na region. Dále pak aktivní oslovování společností, které se těmito činnostmi zabývají a komunikace o využití potenciálu trhu ve prospěch daných subjektů.

Z tohoto důvodu jsme oslovili společnost DR INTERIER S.R.O. ze Středočeského kraje, která se zabývá distribucí širokého spektra zahraničních potahových a dekoračních látek, záclon, tapet a doplňků.

Na základě zjištěného objemu vyhledávání těchto služeb v rámci výsledků vyhledávání na Googlu a referencí od našich stávajících obchodních partnerů jsme tuto společnost oslovili s výhodnou obchodní nabídkou.

Prvotní kontakt s klientem spočíval v důkladné analýze jeho dosavadní pozice. Hodnocení zahrnovalo zejména následující kritéria: Aktuální marketingové kapacity, firemní potenciál, možnosti zlepšení povědomí o nabízených produktech a možnosti inovace firemní prezentace v rámci online prostředí.

Na základě výsledků analýzy jsme dospěli k předložení několika variant možných řešení, které jsme s klientem prodiskutovali s ohledem na jeho region působnosti a finanční možnosti.

Po bližším přezkoumání zmíněných aspektů jsme s ohledem na aktuální požadavky trhu navrhli 2 řešení, která nejvíce odpovídala potřebám, možnostem a požadavkům klienta.

Na základě dalších konzultací jsme klientovi navrhli využití základní varianty našich služeb, která spočívala v intenzivní 12-ti měsíční spolupráci. Služba byla iniciována vytvořením webové analytiky Google Analytics a její profesionální implementací do webových stránek klienta (http://www.latky-dusek.cz/). Na základě získaných informací jsme pro klienta vytvořili oficiální profil Google Plus a odkaz na mapách Google. Jako hlavní služba byla spuštěna reklamní kampaň na vyhledávacím portálu Google.

Smlouvu o spolupráci jsme vzhledem k časovým úsporám a pracovnímu vytížení jednatele společnosti uzavřeli distančním způsobem.

Navázaná spolupráce měla jasně vymezená kritéria úspěšnosti, jejichž dodržení hrálo zásadní roli pro správné nastavení technických parametrů a 100% funkčnost objednaných služeb. Jednalo se zejména o včasné ověření sídla společnosti v rámci Google Maps, úspěšnou implementaci Google Analytics do webových stránek klienta a dojednání platebních podmínek k oboustranné spokojenosti.

Po úspěšném navázání spolupráce jsme okamžitě začali s registrací a nastavováním objednaných služeb.

Vytvořili jsme profesionální profil Google Plus
interier s.r.o. a Google Maps.

Reklamní kampaň byla zaměřena na webové stránky
www.latky-dusek.cz

Po úspěšném nastavení, opakovaném testování a uvedení do zkušebního provozu jsme klienta kontaktovali ohledně schválení finální verze služeb. S klientovým svolením byly služby následně uvedeny do ostrého provozu.

V následujících týdnech probíhala intenzivní analýza chování trhu při vyhledávání nabízených
služeb. Na základě získaných informací jsme modifikovali klíčová slovní spojení, čímž jsme dosáhli výrazného zlepšení marketingové pozice našeho klienta. Díky technologické a textové optimalizaci se nám následně podařilo umístit odkaz na webové stránky klienta v rámci prvnístrany výsledků vyhledávání na portálu Google.

Po necelých 2 měsících plného provozu služby jsme průběžné výsledky kampaně konzultovali s klientem. Za první období spolupráce jsme v rámci nastaveného rozpočtu kampaně dokázali na stránky přivést cca 850 unikátních uživatelů.

Na základě dalších konzultací a s ohledem na zvolenou variantu služeb jsme došli k závěru, že klient díky spuštění reklamní kampaně zaregistroval reálné zvýšení obratu vůči meziročnímu porovnání (a to i s ohledem na skutečnost, že celkový vývoj trhu dosahoval větších hodnot, než v roce předcházejícím). Avšak z pohledu plného využití tržního potenciálu bylo nutno konstatovat, že společnost vůči nastavenému rozpočtu využívá pouhých 30%tržních kapacit. Jinými slovy: podíl ztraceného zobrazování reklamy na základě vyčerpání rozpočtu v některých případech dosahoval až 70%.

Díkyplynulé komunikaci a poznatkům získaným z naší vzájemné spolupráce jsme tedy došli k závěru, že za předpokladu navýšení aktuálníhorozpočtu o 40% budeme schopni výkon kampaně zvýšit o celých 70%.
Z toho důvodu jsme se usnesli na navýšení reklamního rozpočtu a konkretizaci časových období, v jejichž rámci budeme tento rozpočet moci efektivně využívat.

V současné době se reklamní kampaň zobrazuje – v rámci nastaveného rozpočtu a v porovnání s konkurencí – z více jak 70%. Za posledních 7 dní bylo zaznamenáno 110 zájemců, které reklama oslovila a kteří díky ní navštívili webové stránky klienta.