FORMY SPOLUPRÁCE

Vše co vám slíbíme musíme dodržet. Ke každé objednávce dostáváte kompletní rozpis dodaných služeb. Garantujeme vám vrácení peněz a to hned 2x!

Pokud bychom porušili slibovaný výkon doporučování a pokud nezískáte pomocí naší obchodní služby nového klienta.

Formu první spolupráce doporučujeme paušální. Má nejvíce výhod. Od vzájemného oťukání až po zjištění vašich skutečných obchodních kapacit.

Paušál za doporučení, platíte pouze jednou a na krátké období dle vybraného balíčku služeb. Neplatíte žádné procenta z klientů nebo ze zakázky.

Nezáleží na množství klientů, ale na kvalitě doplnění vaší volné kapacity. Sám si vyberete, kterého klienta chcete zpracovat. Zde máte volnost přijímat a odmítat klienty, které vám budeme zasílat podle vašich potřeb.

V rámci paušálu spolupracujeme krátce a intenzivně, tak aby jsme vždy byly schopni naplnit slíbené síle.

Na provizi  – zastupujeme moderní projekty, které mají omezený počet členů a celá spolupráce probíhá přímo na provizi. My služby prodáváme, my platby vystavujeme, inkasujeme, fakturujeme, a my vám platíme 70% – 80% z prodejní tržní ceny služby a práce.

Takováto spolupráce je mnohem užší a mnohem frekventovanější. Ale přináší sebou i závazky a minimální objemy plnění. Podmínkou je i přijmout a vyřídit všechny klienty, kteří si objednali prodávanou službu a zaplatili nám za ní.

Pokud prostor pro takovouto obchodní spolupráci ve svých kapacitách máte, rádi vás uvítáme u nás v našich obchodních prostorech obchodní na adrese  a celou spolupráci podrobně probereme.

Zde je spolupráce dlouhodobá a trvá zpravidla několik let. Dosahování výsledků, cílů a budování podílu na obchodním trhu je pomalá a trpělivá práce.

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství.

John D. Rockefeller

Nejdůležitější je předvídat, kam budou směřovat klienti a být o krok před nimi.

Philip Kotler

Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.

Tomáš Baťa

Bohatství plyne z energie a nápadů.

William Feather

Lidé, kteří přemýšlejí v malém nedostanou velké šance. Pokud chcete zbohatnout, začněte nejdřív uvažovat ve velkém.

Robert T. Kiyosaki

Všechno, co se dá koupit za peníze, je levné.

Erich Maria Remarque

Všechno bohatství má svůj původ v mysli. Bohatství je v nápadech, ne v penězích.

Robert Collier

Dobrá pověst je cennější než peníze.

Publilius Syrus

Obchod, který nedělá nic jiného než peníze, je ubohý obchod.

Henry Ford

Láska je jako obchod.

Bibi Andersson

Náš zákazník – náš pán.

Tomáš Baťa

Nutnost neudělala nikdy dobrý obchod.

Benjamin Franklin

Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.

Antoine de Saint-Exupéry

Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.

Saint Antoine De Exupéry

Velké myšlenky přitahují velké výsledky. Průměrné myšlenky přitahují průměrné výsledky.

Jack Canfield

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí.

W. B. Yeats

Není pravda, že máme málo času. Všichni ho máme stejně. Jen někteří hodně času promarní. Stěžujeme si, jak máme málo času, ale přitom žijeme a jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho.

Seneca

Neúspěch je jenom příležitost začít znovu inteligentněji.

Henry Ford

Žijte ten báječný život, který v sobě máte! Hleďte, ať o nic nepříjdete. Neustále vyhledávejte nové vzruchy. Ničeho se nebojte.

Oscar Wilde

Člověk je živočich, který obchoduje.

Adam Smith